matematykaszkolna.pl
Wyznacz pozostałe wierzchołki trójkąta. nervous: W trójkącie ABC dany jest wierzchołek A(1,2) oraz dane są równania dwóch dwusiecznych kątów wewnętrznych d1: 2x−y+3=0 i d2: x+y−1=0. Wyznacz pozostałe wierzchołki trójkąta.
19 mar 11:14
chichi: d1: 2x−y+3=0 ⇒ y=2x+3, d2: x+y−1=0 ⇒ y=−x+1
 1 5 1 5 
k⊥d1: a=−

, A∊k ⇒ b=

⇒ y=−

x+

 2 2 2 2 
 y=2x+3  
SAA' : y=−1/2x+5/2 ⇒ SAA'=(−1/5, 13/5)
 1+xA'=−2/5  
A' : 2+yA'=26/5A'=(−7/5, 16/5)
l⊥d2: a=1, A∊l ⇒ b=1 ⇒ y=x+1
 y=−x+1  
SAA'': y=x+1 ⇒ SAA''=(0, 1)
 1+xA''=0  
A'' : 2+yA''=2A''=(−1, 0)
 
16 

5 
 
m: yA'A'' = yBC, a=

=−8 ⇒ b=−8 ⇒ y=−8x−8
 
−2 

5 
 
 y=−8x−8  
B: y=−x+1B=(−9/7, 16/7)
 y=−8x−8  
C: y=2x+3C=(−11/10, 4/5)
Sprawdź czy nie machnąłem się gdzieś w obliczeniach
19 mar 14:10
Mila: Dobrzeemotka
20 mar 19:56
nervous: Zgadza się z odpowiedziami, dziękuję! Tylko nie rozumiem do końca na jakiej zasadzie jest m liczone
20 mar 23:23
Mila: Poczekaj na chichi. Może miałby pretensję, że tłumaczę jego rozwiązanie. Jeśli nie wyjaśni, to napiszę emotka
20 mar 23:25
chichi: To prosta, na której leżą punkty A' i A'', więc wyznacam równanie prostej przechodzącej przez 2
 yA'−yA'' 
punkty, a=

, no a później podstawiam współrzędne punktu A' do
 xA'−xA'' 
wyliczenia 'b', bo obliczenia na jego współrzędnych są przyjemniejsze
21 mar 10:55
getin: Jeśli nie wiesz jak wylicza się m to możesz wykorzystać wzór z tablic str. 5 Proste o równaniach kierunkowych y = a1x+b1 oraz y = a2x+b2 tworzą kąt ostry α taki, że:
 a1−a2 
tg α = |

|
 1+a1*a2 
d1 czyli y=2x+3 to dwusieczna kąta ABC d2 czyli y=−x+1 to dwusieczna kąta ACB Niech S będzie punktem przecięcia dwusiecznych d1 i d2 Wówczas kąty ACS = BCS = α kąty ABS = CBS = β Niech punkt B = (b, 2b+3) należy do dwusiecznej y=2x+3 C = (c, −c+1) należy do dwusiecznej y = −x+1 Współczynniki kierunkowe prostych BS i CS są równe aBS = 2 aCS = −1 Współczynniki kierunkowe prostych AB, BC, AC wyliczamy na podstawie wzoru a =
 y2−y1 

 x2−x1 
i podanych wierzchołków A = (1,2), B = (b, 2b+3), C = (c, −c+1)
 2b+1 
aAB =

 b−1 
 2b+c+2 
aBC =

 b−c 
 c+1 
aAC =

 1−c 
i teraz z tego wzoru z tablic
 a1−a2 
tg α = |

|
 1+a1*a2 
mamy równania
 aAC−aCS 
tg α = |

|
 1+aAC*aCS 
 aBC−aCS 
tg α = |

|
 1+aBC*aCS 
 aAB−aBS 
tg β = |

|
 1+aAB*aBS 
 aBC−aBS 
tg β = |

|
 1+aBC*aBS 
wówczas wychodzimy na układ równań
 aAC−aCS aBC−aCS 
{ |

| = |

|
 1+aAC*aCS 1+aBC*aCS 
 aAB−aBS aBC−aBS 
{ |

| = |

|
 1+aAB*aBS 1+aBC*aBS 
21 mar 12:49
nervous: o jeny znam ten wzór na a, a jednak nie skojarzyłem, chyba ze zmęczenia Dziękuję za wyjaśnienia i pokazanie drugiego sposobu
21 mar 16:10
Mila: nervous To już wszystko jasne? Wiesz dlaczego chichi szukał punktów symetrycznych do punktu A względem dwusiecznych?
21 mar 18:57
Mila: getin myślałam o sposobie, który zaproponowałeś, ale za dużo niewiadomych. Sposób chichi przyjaźniejszy do obliczeń (według mnie).
21 mar 19:49
getin: No dokładnie, bo w moim rozwiązaniu trzeba kombinować, wychodzi kilka rozwiązań i trzeba je odrzucać bo się np. okaże że punkty A B i C leżą na jednej prostej. A że z geometrii cienki jestem i ja np. w ogóle nie widzę tych A' oraz A'' to zaproponowałem typowe podejście na wzorach. Pozdrawiam
21 mar 20:58
Mila: Czy mam wyjaśnić , gdzie te punkty są ?
21 mar 21:59
getin: Poproszę wyjaśnić, chętnie zobaczę
21 mar 22:03
Mila: rysunek d2− dwusieczna kąta B d1− dwusieczna kąta C A− jeden z wierzchołków trójkąta Punktowi A odpowiada na drugim ramieniu kąta B taki punkt A1, że ΔABA1 jest Δrównoramiennym, a dwusieczna zawiera się w wysokości tego Δ. A1 jest symetryczny do A względem dwusiecznej kąta B. Analogicznie A2 odpowiada punktowi A na drugim ramieniu kąta C i ΔACA2 jest Δ równoramiennym. Prosta A1A2 zawiera bok BC . Dalej wiadomo.
21 mar 22:30
chichi: Cześć @Mila wprost z definicji dwusiecznej kąta
21 mar 22:38
getin: Mila dzięki wielkie za wyjaśnienia. Już wiem o co chodzi, po prostu wyliczymy punkty A2 i A1 i się okaże że prosta A1A2 to jest prosta BC więc potem łatwo już wierzchołki B i C obliczymy odpowiednimi układami równań
21 mar 22:42
Mila: chichi, getin . Dokładnie takemotka
21 mar 22:52