matematykaszkolna.pl
Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego Kasiaa: Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, wiedząc, że przekątna graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 30º i pole podstawy jest równe 36.
19 mar 09:43
Qulka: rysunek
H 

=tg30°
62 
V=36•26=726 Pc=2•36+4•6•26=72+486
19 mar 10:36