matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówność kwadratową tomasz: Rozwiąż nierówność kwadratową −3x2+12>0
19 mar 09:06
Qulka: x2−4<0 x∊(−2;2)
19 mar 10:12