matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówność kwadratową seba: Rozwiąż nierówność kwadratową −x2−9<0
19 mar 09:05
Jerzy: x2 + 9 > 0 ⇔ x ∊ R
19 mar 09:15