matematykaszkolna.pl
geometria analityczna silly goose: Dwie środkowe trójkąta zawarte są odpowiednio w prostych k: 4x+3y=0 i l: x−3y=0. Punkt (2,−5) jest jednym z jego wierzchołków. Znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków trójkąta.
19 mar 08:59
Saizou : A = (−2; 5) P jako punkt przecięcia się środkowych → P=(0; 0) P − środek ciężkości trójkąta
 xa+xb+xc ya+yb+yc 
P = (

,

)
 3 3 
 4 
C = (xc, −

xc)
 3 
 1 
B = (xb,

xb)
 3 
Dokończ
19 mar 09:35
silly goose: B(3,1) C(−5,4) Dziękuje!
19 mar 10:22