matematykaszkolna.pl
. Karol: Wyznacz współrzędne przecięcia przekątnych czworokąta o wierzchołkach A=(0,−4), B=(5,−1), C=(1,4), D=(−3,−1)
19 mar 07:20
Chińska podróba 6-latka: umiesz ułożyć równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty? emotka
19 mar 07:51
Qulka: rysunekS(3/8 ; −1)
19 mar 07:56