matematykaszkolna.pl
funkcja 12345:
 3 1 
Do wykresu funkcji f(x)=ax należy punkt A (−

,

) Wyznacz wzór funkcji f i
 2 8 
g(x)=|2−f(x−1)|
18 mar 22:46
Qulka: rysunek 1/8 = 2−3=4−3/2 więc a=4 g(x) niebieska f(x) zielona
18 mar 22:54
Jerzy: Zaczynamy od funkcji f : a−3/2 = 1/8 i spróbuj obliczyć a
18 mar 22:55