matematykaszkolna.pl
Zbadać zbieżność szeregu Ronek: Zbadać zbieżność szeregu na podstawie definicji i jeżeli jest on zbieżny obliczyć jego sumę ∑ 2n/5n n=0 2 1−n n=1
18 mar 21:01
Mila: 1)
 2 2 
∑(n=0 do ) (

)n − szereg geometryczny zbieżny q=

 5 5 
 1 5 
S=

=

 
 2 
1−

 5 
 3 
18 mar 21:34
Mila: 2)
 2 
(2)1−n=2*(2)−n=2*(

)n →0
 2 
Szereg geometryczny. Licz sumę.
18 mar 21:41
Ronek: Bardzo dziękuję Milu, czy ta suma będzie wyrażała się wzorem S=2/(1−2/2)?
18 mar 23:28
Adamm: 1/(1−2/2)
19 mar 08:23