matematykaszkolna.pl
algebra liniowa kasia0498: Czy mógłby ktoś udzielić mi odpowiedzi na parę pytań z egzaminu, z którymi sobie nie poradziłam? 1. Podaj definicję pełnej grupy liniowej stopnia n nad ciałem K. 2.Kiedy mówimy, że wektor x∊V(K) wyraża się liniowo przez układ wektorów (xi)1n⊂V(K)? 3.Uzasadnij, że jeśli przestrzeń liniowa V ma bazę złożoną z n elementów, to każda inna baza tej przestrzeni też ma n elementów. 4. Podaj kryteria liniowej zależności wektorów.
18 mar 20:47
Adamm: 1. Macierze odracalne n x n nad ciałem K 2. Istnieją ai że x = ∑ aixi 3. 4. a1x1+...+anxn = 0 przy czym pewien ai ≠ 0 Jeden z xi jest kombinacją liniową pozostałych
18 mar 22:17
chichi: 3. Bezpośredni wniosek płynący z twierdzenia Steinitza
18 mar 23:20
chichi: Dowód: Niech układ (ei)1n stanowi bazę przestrzeni V. Jak wynika z twierdzenia Steinitza, żaden liniowo niezależny układ wektorów nie może składać się z większej liczby wektorów niż n. Zatem przestrzeń V nie może mieć bazy skończonej. Jeśli zaś (gj)1n jest bazą skończoną przestrzeni V, to s=n, ponieważ (xi)1r∼(y1)1s i każdy z tych układów jest niezależny, wówczas (xi)1r<(yi)1s ∧ (y1)1s<(xi)1r ⇒ r≤s ∧ s≤r ⇒r=s ⬠ Symbol "<" czytać jako "wyraża się liniowo", gdyż zabrakło odpowiedniego symbolu na stronie
18 mar 23:50
kasia0498: Dzięki za odpowiedzi. 1,2 i 4 proste w sumie, ale 3 to nie dla mnie
19 mar 12:14