matematykaszkolna.pl
Ciągi. czesc: Suma S3 trzech początkowych wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego wynosi 7, a suma S wszystkich wyrazów jest równa 27/4. Dla jakich dodatnich całkowitych liczb n spełniona jest nierówność: |S−Sn|<1/324 Mam problem ,ponieważ q wychodzi mi −1, a jak wiemy q nie może tyle wynosić
18 mar 20:01
Maciess: Możesz pokazać obliczenia?
18 mar 20:02
ICSP: |q| < 1
 a1 
S =

 1−q 
7 = a1(1 + q + q2)
27 7 

=

( o ile tylko a1 ≠ 0 )
4 1 − q3 
 1 
q = −

 3 
18 mar 20:04
czesc: Nieważne, dzięki za pomoc oczywiście nie wymnożyłem 27 * q
18 mar 20:07