matematykaszkolna.pl
Oblicz prawdopodobieństwo, że w czterokrotnym rzucie kostką uzyskamy sumę oczek tomek: Oblicz prawdopodobieństwo, że w czterokrotnym rzucie kostką uzyskamy sumę oczek większą niż 21. Pomoże ktoś ?
18 mar 14:02
kerajs:
 6+4+4+1 
P=

 64 
18 mar 14:12
Chińska podróba 6-latka: wszystkich zdarzeń 64=1296 sprzyjające podziel na grupy wypadło dokładnie 22 wypadło dokładnie 23 wypadło dokładnie 24
18 mar 14:12
tomek: No i git, tyle dokładnie mi wyszło. Dzięki
18 mar 14:17