matematykaszkolna.pl
dowód jendrzej: Odcinki AB i BC sa cięciwami okręgu o środku O i promieniu r. Wykaż, że jeśli |AB| = |BC| = r , 6 to sieczne AB i OC są równoległe.
13 mar 18:47
Saizou : rysunek Czworokąt ABOC jest rombem, zatem AB || OC
13 mar 19:28
kd:
12 kwi 17:26