matematykaszkolna.pl
23 lut 17:26
Qulka: można było przepisać za dużo tego nie ma
23 lut 17:28
ite: Najważniejsze w życiu to się nie zmęczyć! Od przepisywania i rozwiązywania są inni.
23 lut 17:33
6latek: x12+x22=(x1+x2)2−2x1*x2
 b c 
= (−

)2−2*

i szukaj teraz minimum tej funkcji
 a a 
23 lut 17:35
Filip: k2−8k+19 k=4
23 lut 17:59