matematykaszkolna.pl
Sklep jest zaopatrywany w podzespoły pochodzące z dwóch fabryk, przy czym 40% po qwer: Sklep jest zaopatrywany w podzespoły pochodzące z dwóch fabryk, przy czym 40% podzespołów pochodzi z pierwszej fabryki, reszta z drugiej. Produkcja pierwszej fabryki zawiera 1% podzespołów wadliwych, produkcja drugiej − 5% wadliwych. Obliczyć prawdopodobieństwo, że losowo zakupiony podzespół pochodzi z fabryki drugiej, jeśli wiemy że jest wadliwy. Jak krok po kroku rozwiązać to zadanie?
23 lut 16:36
23 lut 17:10
Qulka: rysunekże wadliwy
 4 1 6 5 
P(W)=


+


=...
 10 100 10 100 
 6 5 
P(WnF2)=


=...
 10 100 
zatem pr−wo że F2 bo wadliwy
 P(WnF2) 
P(F2|W)=

= ...
 P(W) 
23 lut 17:28