matematykaszkolna.pl
Ciężar rodzynek ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną 2 dag i odchyleniem s qwer: Ciężar rodzynek ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną 2 dag i odchyleniem standardowym wynoszącym 0,1 dag. Rodzynka kwalifikuje się do pierwszego gatunku, jeżeli jej waga wynosi conajmniej 2,096 dag. Jaki procent rodzynek można uznać za rodzynki pierwszego gatunku? Mam EX=2dag sigma=0,1 dag m>=2,096 dag −> rodzynka kwalifikuje się do pierwszego gatunku i nie wiem co dalejemotka
23 lut 16:33
Qulka: https://cyrkiel.info/statystyka/interaktywne-rozklad-normalny/ wpisz dane około 0.16 chociaż chyba za mocno przybliża
23 lut 17:12
23 lut 17:17
Qulka: więc P=1−0.8315=0,1685 zatem 16,8% czyli około 17%
23 lut 17:23