matematykaszkolna.pl
ciagi zadanie mateusz: Które wyrazy ciągu an= n2−2n −2 są równe 1 ?
23 lut 12:53
Filip: n2 − 2n − 2 = 1 n2 − 2n − 3 = 0 (n − 1)2 − 4 = 0 (n − 1 − 2)(n − 1 + 2) = 0 n = 3, a3
23 lut 12:56
ICSP: an = n2 − 2n − 2 = −2 Ciąg przyjmuje tylko wartości −2, więc żaden jego wyraz nie jest równy 1
23 lut 13:11