matematykaszkolna.pl
Dany jest trapez o podstawach AB i CD takich ,że |AB|=20 , |CD|=12 Filip: Dany jest trapez o podstawach AB i CD takich ,że |AB|=20 , |CD|=12. Ramiona trapezu maja długość |AD|= 10 , |BC|= 14 a)Wyznacz pole trapezu
23 lut 12:46
Eta: rysunek Dwa razy z tw. Pitagorasa i porównaj h2 otrzymasz : x=2 h=46 P=......... i po ptokach
23 lut 14:40