matematykaszkolna.pl
Sprowadź do KPN i APN heecop: Sprowadź do normalnej postaci koniunkcyjnej i normalnej postaci alternatywnej następujące formuły: p ⇔ ¬q
23 lut 01:44
ite: 1/ zapisz równoważność za pomocą koniunkcji i implikacji (prawo eliminacji równoważności) 2/ implikacje zapisz przy użyciu alternatywy i negacji (prawo eliminacji implikacji) 3/ wykorzystaj prawa de Morgana
23 lut 10:11