matematykaszkolna.pl
Potrzebuję pilnie, proszę Kacper: Wyznacz sumę wszystkich rozwiązań równania x4+x2=2x3.
22 lut 13:34
Filip: x4 + x2 − 2x3 = 0 x2(x2 − 2x + 1) = 0 x2(x − 1)2 = 0 1 + 1 + 0 + 0 = 2
22 lut 13:39
Jerzy: x4 − 2x3 + x2 = 0 x2(x2 − 2x + 1) = 0 x2(x − 1)2 = 0 x = 0 lub x = 1
22 lut 13:41
Jerzy: Suma: 0 + 1 = 1
22 lut 13:42