matematykaszkolna.pl
Udowodnij Kuba152: Liczby całkowite a, b, c, d spełniają warunek a+b+c+d=0. Udowodnij, że a2+b2+c2+d2 jest sumą kwadratów trzech liczb całkowitych. Mógłby udzielić ktoś jakiejś rady jak do tego podejść? emotka
22 lut 13:06
ICSP: Z podanej równości wyznacz dowolną zmienną. Potem podstaw ją do podanego wyrażenia i poprzekształcaj.
22 lut 13:09
Kuba152: Wszystko wyszło! Dziękuję Ci bardzo ICSP! emotka
22 lut 13:20
6latek: a=−b−c−d (−b−c−d)2+b2+c2+d2= =b2+c2+d2+2bc+2bd+2cd+b2+c2+d2= =(b2+2bc+c2)+(b2+2bd+d2)+(c2+2cd+d2)= =(b+c)2+(b+d)2+(c+d)2
22 lut 13:21