matematykaszkolna.pl
geometria analityczna r3 Jula: Znajdź punkt symetryczny do punktu (1,1,0) względem prostej x=y=z.
22 lut 09:34
Jerzy: Prosta przechodzi przez punkt (0,0,0) i tworzy z osiami kąty 450. Punkt (1,1,0) leży w płaszczyźnie OXY i jego obrazem będzie punkt symetryczny do (1,1,0) względem punktu (0,0,0) , czyli: (−1,−1,0)
22 lut 10:25
jc: Płaszczyzna prostopadła do prostej zawierająca (1,1,0): x+y+z=2 Przecięcie z prostą: (2/3, 2/3, 2/3) Szukany punkt = 2*(2/3, 2/3, 2/3) − (1,1,0)= (1/3, 1/3, 4/3).
22 lut 11:35
Jerzy: @jc, racja. Moje rozwiązanie jest błędne.
22 lut 11:40
Jula: Dziękuję bardzo! @Jerzy @jc
22 lut 19:21