matematykaszkolna.pl
Wklęsłość funkcji Ada: Dla jakiego parametru a funkcja y=a*ln(x−a)2 jest wklęsła w całej swojej dziedzinie. x różne od a a⊂R
21 lut 21:24
ICSP: y = 2aln(x−a)
 2a 
y' =

 x−a 
 −2a 
y'' =

≤ 0 ⇒ a < 0
 (x−a)2 
21 lut 21:29
Filip: Niestety a > 0emotka
21 lut 21:30
Ada: @ICSP zły wzór funkcji
21 lut 21:32
Filip: aln(x − a)2 = 2aln(x − a)
21 lut 21:35
ICSP: y = 2aln|x−a|
 1 
y' = 2a sgn(x−a)

 x−a 
 −2a*sgn(x−a) 
y'' =

≤ 0 ⇒ a * sgn(x−a) ≥ 0 ⇒ a = 0
 (x−a)2 
21 lut 21:41
Ada: A nie może być równe 0
21 lut 22:08
ICSP: Dlaczego? a∊ R więc mogę wziąć a = 0.
21 lut 22:27
Ada: Bo kasuje całą funkcję, a jak nie ma funkcji to nie ma wklęsłości
21 lut 22:29
ICSP: Czyli f(x) = 0 dla x ≠ 0 nie jest funkcja?
21 lut 22:32
Ada: A nie można podstawić po prostu liczby większej I mniejszej pod a?
21 lut 22:42
Ada: I zbadać wklęsłość w ten sposób?
21 lut 22:43
ICSP: Wklęsłość i wypukłość badasz na pewnym zbiorze. Nie możesz brać dowolnych( wygodnych) elementów tego zbioru i na ich podstawie twierdzić jak się zachowuje pewna funkcja. Prosty przykład: f(x) = x2 Badam monotoniczność w okolicy 0. Dla x > 0 wezmę 0.01 ⇒ f(x) = f(0.01) = 0.0001 Dla x < 0 wezmę −0.1 ⇒ f(x) = f(−0.1) = 0.01 Czyli wychodzi na to, że funkcja jest malejąca. Jednak gdybym wziął Dla x > 0 : 0.1 Dla x < 0 : −0.01 To otrzymałbym, że funkcja jest rosnąca. Wniosek: Mogę tak dobrać punkty aby własność funkcji pasowała do mojej analizy. Jednak nie ma to żadnej interpretacji z tym jak rzeczywiście się ta funkcja zachowa. Dlatego też wymyśliliśmy szereg narzędzi które pomagają nam badać zachowanie funkcji (patrz pochodna)
21 lut 22:53
Ada: No tak, to ma sens. Czyli jak ostatecznie powinno być? Do wyboru mam: a) a<0 b) a>0 c) wszystkie a różne od 0 d) nie ma takiego a
21 lut 23:07
ICSP: Z tych 4 opcji wybrałbym D.
21 lut 23:16
Ada: Dzięki emotka
22 lut 17:19