matematykaszkolna.pl
Oblicz pochodną Ada: Oblicz pochodną y=a2*ln(x−a) a−stała x>a
21 lut 20:31
6latek: Zastosuj wzor na pochodna iloczynu
21 lut 20:32
Ada: Ale a to jest stała, więc tu taki wzór nie pasuje
21 lut 20:34
Ada: Poza tym nie wiem jaka jest pochodna z (x−a)
21 lut 20:35
6latek: Pochodna ze stalej to 0
 1 1 
(ln(x−a))'=

*(x−a)'=

 (x−a) x−a 
21 lut 20:42
Ada: Też tak obliczyłam, a w odpowiedziach jest mianownik podniesiony do kwadratu
21 lut 20:43
6latek:
 1 a2 
f(x)'= (a2)'*ln(x−a)+a2*(ln(x−a)'= 0*ln(x−a)+a2*

=

 x−a x−a 
21 lut 20:48
6latek: (x−a)'= (x)'−(a)'= 1−0=1
21 lut 20:51
ICSP:
 1 a2 
[a2ln(x−a)]' = a2(ln(x−a))' = a2 *

* (x−a)' =

 x−a x−a 
21 lut 21:00
Ada: Dziękiemotka
21 lut 21:02