matematykaszkolna.pl
trapez damn_ik: Dany jest trapez ABCD w ktorym AB \\ AB = 8, CD = 3. Na ramieniu BC zaznaczono
 |CE| 
punkt E w ten sposob, ze

= 1/2. Przez punkt E poprowadzono prostą równoległą do
 |EB| 
AB, która przecięła ramię AD w punkcie F. Jaką długość ma odcinek EF?
21 lut 17:55
Eta: rysunek Z podobieństwa trójkątów AMD i FND
5 3c 5 

=

= 3 ⇒ x=

x c 3 
|EF|= x+3=............ o po ptokach emotka
21 lut 18:22
damn_ik: ahh no tak, ja jakoś próbowałem robić to na zasadzie podobieństwa dwóch trapezów, ale nie działało i w sumie nie wiem, czy nawet można takie coś robić.
21 lut 18:31