matematykaszkolna.pl
symetria względem prostej qTarantin0:
 3x+2 
Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f(x)= −

względem prostej o
 x+2 
podanym równaniu. Określ dziedzinę oraz zbiór wartości funkcji g. Zapisz jej wzór w postaci
 a 
g(x)=

+q
 x−p 
b)x = −2 c)y =− 3 d)y=−x−5
 4 
Wyliczyłem, że f(x)=

−3 , ale nie wiem jak zrobić symetrię, mógłby ktoś powiedzieć jak
 x+2 
się robi symetrię względem tych prostych?
21 lut 16:27
6latek: Jest tak Jesli mamy dwie funkcje f(x) i g(x) i te funkcje sa symetryczne wzgledem prostej o rownaniu y=k ⇔⋀x∊D f(x)−k=k−g(x)⇔⋀x∊D f(x)+g(x)=2k dla y=−3 g(x)=−6−f(x) 2) jesli sa symetryczne wzgledem prostej x=p ⇔⋀x∊D f(x)=g(p−(x−p))⇔f(x)=g(2p−x) Co do y=−x−5 to trzeba przemyslec
21 lut 16:59
Filip:
 −4 
b) x = −2 −> asymptota pionowa funkcji f(x), więc g(x) =

− 3
 x + 2 
 −4 
c) y = −3 −> asymptota pozioma funkcji f(x), więc g(x) =

− 3
 x + 2 
 4 
d) g(x) =

− 3 (narysuj wykres tej funkcji zaznacz asymptoty, narysuj prostą y = −x
 x + 2 
− 5 i zobacz co się dzieje)
21 lut 18:17
asymptota ukośna: Właśnie panie Filipie, co się dzieje w podpunkcie d) ?
21 lut 19:43
Eta: rysunek Wykres przekształaca się "sam na siebie" g(x)=f(x)
21 lut 20:06
Filip: no dokładnie
21 lut 21:34