matematykaszkolna.pl
Kombinacje Prawdo: Mam pytanie co do zadania o treści: Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7} losujemy dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B − iloczyn wylosowanych liczb będzie liczbą parzystą. Mianowicie: wiem jak to zrobić przez prawdopodobieństwo odwrotne −
 
nawias
7
nawias
nawias
3
nawias
 
B'− iloczyn trzech liczb będzie nieparzysty. Ω=
=35. Losujemy 3 liczy parzyste na 4
  
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
sposoby, czyli
=4
  
 4 31 
No i mamy P(B) = 1 −

=

 35 35 
I normalnie, czyli rozważają 3 przypadki:
 
nawias
3
nawias
nawias
3
nawias
 
PPP −>
=1
  
 
nawias
3
nawias
nawias
2
nawias
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
PPN −>
=3*4=12
  
 
nawias
3
nawias
nawias
1
nawias
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
PNN −>
=3*6=18
  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 31 
IBI=31 −−−> P(B)=

 35 
Ale proszę mnie uświadomić gdzie jest błąd w takim rozumowaniu: Mamy wylosować 3 cyfry których iloczyn będzie parzysty. Tak jak w poprzednim rozwiązaniu mamy trzy możliwości, czyli PPP, PPN i PNN. Pewne jest, że musimy wylosować co najmniej jedną cyfrę parzystą. Kolejne dwie mogą być dowolne (PP, PN. NN). Zatem mamy:
nawias
3
nawias
nawias
1
nawias
nawias
6
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
1
nawias
 
, gdzie
to ilość możliwości wylosowania jednej cyfry parzystej spośród 3,
  
 
nawias
6
nawias
nawias
2
nawias
 
a
to ilość możliwości wylosowania dowolnych dwóch z pozostałych dostępnych.
  
Zdaję sobie sprawę, że wynik będzie absurdalny. No, ale właśnie. Dlaczego? Pozdrawiam.
21 lut 09:26
Qulka: ponieważ masz powtórki . Np.: najpierw liczysz 2 jako wylosowaną pierwszą a potem np 4 i 6 z tych 6 pozostałych potem liczysz 4 jako wylosowaną pierwszą a potem 2 i 6 z tych pozostałych następnie liczysz 6 jako pierwszą a potem 2 i 4 z tych pozostałych ... a to wszystko to samo zdarzenie
21 lut 09:33
Prawdo: Da się to jakoś skorygować?
21 lut 12:28
Qulka: I normalnie, czyli rozważają 3 przypadki ...
21 lut 12:40
Jerzy: Iloczyn dwóch cyfr jest liczbą parzystą, gdy przynajmniej jedna z nich jest parzysta,a te pierdoły z B’ do kosza.
21 lut 13:26