matematykaszkolna.pl
odległość punktu od zbioru Ratlerek: obliczyć odległość punktu (x,y) na płaszczyźnie =(1,0) od zbioru {(x,y): xy=2*2}
20 lut 23:32
6latek: rysunek
 22 
na plaszczyznie x*y=22 to hiperbola o rownaniu y=

 2 
Hiperbola ta ma rownania osi symetrii y=x i y=−x Teraz nie wiem czy dobrze mysle . czy to bedzie odleglosc punktu os dowolnej osi symetrii ?
20 lut 23:58
Eta: rysunek Najmniejsza odległość dla x>0 P(x. 22/x) A(1,0) |AP|=(x−1)2+(22/x)2 |AP|=x2−2x+1+(8/x2)
 8 
f(x) =x2−2x+1+

−− osiąga minimum
 x2 
f'(x)=.................... .................................. P(2,2) |AP|= 3 =========
21 lut 01:07