matematykaszkolna.pl
Dla podanej bazy wiedzy KB w postaci następującego zbioru formuł rachunku zdarze Anna pomocy: Dla podanej bazy wiedzy KB w postaci następującego zbioru formuł rachunku zdarzeń (a ˄ b) → c ⌐c v b d → (e ˄ f) ⌐e ˄ a f v d Gdzie symbole a, b, c, d, e, f oznaczają wszystkie rozważane zmienne zdaniowe (a) Model do tej bazy wiedzy (dla tego zbioru formuł), W(a)=? 0lub 1 W(b)=? 0lub1 itd itd (b) Wartościowanie, które nie jest modelem tej bazy wiedzy, (c) Przykład formuł (spoza podanej wyżej bazy wiedzy KB), która jest prawdziwa przy każdym warunku przy którym prawdziwe są wszystkie formuły z KB
20 lut 23:14
Wykladowca: I tak oblejesz
21 lut 11:01