matematykaszkolna.pl
Przekształcenia funkcji Mela: Skąd wiadomo jak wygląda dana funkcja i gdzie jest rosnąca lub malejąca, jeśli ma wzór np. g(x)=e do potęgi f(x), gdzie np. f(x) ma jakieś ekstrema i jest malejąca/rosnąca?
20 lut 16:31
Saizou : ey jest rosnąca dla każdego y∊R
20 lut 16:58
Mela: Więc..?
20 lut 17:00
Jerzy: @Mela,to cię przerasta. Od początku. Jeśli g’(x) = ef((x)*f’(x), to wobec faktu,że :ef(x) > 0, cała pochodna g’(x) zachowuje się tak jak f’(x). Jeśli f’(x) = 0, to g’(x) = 0.Jeśli f’(x) > 0 , to g’(x) >0
20 lut 17:59
Mela: A jeżeli g'(x) > 0 to gdzie ta funkcja ma ekstrema I jaka jest jej monotoniczność?
20 lut 18:06
Mela: *gdzie funkcja g(x) ma ekstrema I jaka jest monotoniczność względem funkcji f(x)
20 lut 18:07
Jerzy: Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum jest g’(x) = 0 ,a wystarczającym zmiana znaku pochodnej w punkcie jej zerowania. Tam , gdzie g’(x) > 0 funkcja jest rosnąca i odwrotnie.
20 lut 18:09
Jerzy: Nie ma pojęcia „rosnąca względem funkcji f(x)
20 lut 18:11
Mela: Napiszę może treść tego zadania emotka Mamy funkcję f(x) różniczkowalną i ujemną na całej jej dziedzinie. Funkcja ta posiada ekstremum minimum w punkcie x1, a maksimum w punkcie x2 i jest rosnąca w przedziale (a,b). Funkcja g(x) określona wzorem: g(x)=ef(x): a) jest rosnąca w przedziale (a,b) b) malejąca w przedziale (a,b) c) ma minimum w punkcie x1 d) ma minimum w punkcie x2 e) ma maximum w punkcie x1 f) ma maximum w punkcie x2 g) nie ma w ogóle ekstremum
20 lut 18:20
Jerzy: „pobaw” się funkcją: g(x) = ex2, to przypadek funkcji g(x) = ef(x), gdzie f(x) = x2
20 lut 18:36
Mela: Próbowałam tak podstawiać jakąś funkcję tak jak np. x2, ale nie wiem czy tak wolno
20 lut 18:39
Jerzy: Przecież f(x) może być dowolną funkcją.
20 lut 18:41
Mela: No nie do końca, skoro jej wartości są tylko ujemne
20 lut 18:43
Jerzy: Przeanalizuj funkcję g(x) = ex2.To prosty przykład i może cię oświeci.
20 lut 18:52
Mela: Coś ta metoda nie działa, bo podobny powinna mieć w tym samym miejscu ekstrema, a nie ma
20 lut 19:03
Jerzy: D = ? Policz pochodną.
20 lut 19:05
Mela: No z pochodnych wychodzi, ale w programie do rysowanie funkcji nie
20 lut 19:06
Jerzy: Chcę ci pomóc, jaka jest pochodna tej funkcji ?
20 lut 19:14
Mela: Pochodna tej e do x2 to ex2*2x, a x2 to po prostu 2x
20 lut 19:16
Jerzy: Dobra, g’(x) = 2xex2.czy ta pochodna ma miejsca zerowe ?
20 lut 19:21
Mela: Jedno x=0
20 lut 19:24
Jerzy: OK.Czyli tam może być ekstremum. Od czego zależy znak pochodnej ?
20 lut 19:29
Mela: Znak? Nie rozumiem
20 lut 19:34
Jerzy: Kiedy pochodna jest dodatnia,a kiedy ujemna ?
20 lut 19:35
Mela: Dodatnia jest kiedy wartości są dodatnie, a ujemna kiedy ujemne
20 lut 19:38
Jerzy: Trafne spostrzeżenie,ale pytam o znak pochodnej z 19:21
20 lut 19:42
Mela: Najpierw jest ujemna, a po 0 zmienia znak
20 lut 19:44
Mela: Czyli tam jest minimum
20 lut 19:45
Jerzy: Tak,zależy od fukcji y = x czyli w x = 0 zmienia znak z − na +,a więc funkcja ma minimum lokalne.
20 lut 19:48
Mela: Tak jest
20 lut 19:48
Jerzy: I po temacie,jeszcze policz to minimum, granice na końcach dziedziny i szkicuj wykres.
20 lut 19:54
Mela: Wyszło mi, że ekstrema I monotoniczność się pokrywają w obu funkcjach
20 lut 19:56
Jerzy: W jakich dwóch funkcjach ?
20 lut 20:15
Mela: Ta g(x) ma takie same ekstrema jak f(x)
20 lut 20:18
Jerzy: Nie.Policz jedno i drugie.
20 lut 20:23
Mela: No policzyłam i g'(x) po przyrównaniu do 0 daje x=0 tak samo jak f'(x)
20 lut 20:28
Jerzy: Mówimy o mijscach zerowych funkcji. f(x) = x2 ma minimum równe 0 f(x) = ex2 ma minium równe 1
20 lut 20:39
Mela: To ja już się poddaję
20 lut 20:47
Mela: @Jerzy, czyli w poprzednim poście ktoś mi dal złą odpowiedź, bo napisał, że będą miały ekstrema w tych samych miejscach, tak?
20 lut 21:58
Jerzy: @Mela, te dwie funkcje mają ekstrema w tym samym pynkcie, czyli: x = 0,ale: f(x) = x2 ma w zerze minimum równe 0, natomiast g(x) = ex2 ma w punkcie x = 0 minimum równe 1
20 lut 22:17
Mela: Czyli wszystko jest dobrze.. nareszcie
20 lut 22:31
Mela: Zrobiłam jeszcze to zadanie w wersji z minusem przed e, a drugie zadanie z f(x)=x2 i g(x)=e−x2 i w obu zadaniach ekstrema wychodziły na różne (w jednym 0 było minimum, a w drugim maksimum) i tak samo z monotonicznością Więc mam nadzieję, że to jest dobrzeemotka
20 lut 22:37