matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę ciągu: xzccxz: Oblicz granicę ciągu:
 5*4n−2+3*2n+1 
an=

 2*4n+1−6*2n 
20 lut 13:29
Jerzy: Dzielisz licznik i mianownik przez 4n
20 lut 13:30
Jolanta:
 4n 
4n−2=

2n+1=2n*2 4n+1=4n*4 podstawiasz
 42 
dzielisz licznik i mianownik prze 4n
 
5 2n 

+6

42 4n 
 2n 
an=


dązy do 0
 
 2n 
8−6*

 4n 
 4n 
22 lut 00:31