matematykaszkolna.pl
Jak wygląda przekształcenie Mela: Skąd wiedzieć jak wygląda dana funkcja, jeśli ma wzór np. g(x)=e do potęgi f(x), gdzie np. f(x) ma jakieś ekstrema i jest malejąca/rosnąca?
20 lut 09:20
ICSP: Zależy od funkcji f.
20 lut 09:28
Mela: Nie jest określona wzorem. Jest tylko napisane, że jest różniczkowalna, ma jakieś ekstrema I jest rosnąca / malejąca
20 lut 09:42
ICSP: g(x) = ef(x) g'(x) = ef(x) * f'(x) Czyli g ma ekstrema tam gdzie ma je f. Jest rosnąca tam gdzie f jest rosnąca. Jest malejąca tam gdzie f jest malejąca.
20 lut 10:47
Mela: Ale skąd to wynika? Bo nie rozumiem jak to się odczytuje z pochodnej.
20 lut 11:11
Jerzy: g(x) > 0 , a zatem g’(x) „zachowuje się” tak, jak f’(x)
20 lut 11:33
Mela: A skąd wiadomo, że g(x) jest większa od zera?
20 lut 13:00
Jerzy: Funkcja wykładnicza y = ex przyjmuje tylko wartości dodatnie.
20 lut 13:13
Mela: No tak, racja
20 lut 13:32
Mela: A w takim razie jak wyglądałyby ekstrema i monotoniczność gdyby w potędze było −f(x)?
20 lut 13:33
Mela: I jeśli ktoś zna stronę gdzie takie przekształcenia są opisane to też poproszęemotka
20 lut 13:34
ICSP: Na odwrót. Policz pochodną za zobaczysz. https://www.wolframalpha.com/
20 lut 13:37
Jerzy: Przed pochodną pojawi się znak − , bo: [−1*f(x)]’ = − f’(x)
20 lut 13:44
Mela: A w takim razie g(x)= −e do potęgi f(x)?
20 lut 13:45
Jerzy: [− ef(x)]’ = − ef(x)*f’(x)
20 lut 13:49
Jerzy: Stałą zawsze wyłączasz przed pochodną: [a*f(x)]’ = a*f’(x)
20 lut 13:51
Mela: Czyli −e do f(x) i e do −f(x) mają ekstrema I monotoniczności odwrotnie do f(x)?
20 lut 14:14
Mela: Napisze to ktoś uporządkowane? Chodzi mi o te 4 możliwe przypadki i jak w każdym wygląda monotoniczność i ekstremum
20 lut 16:06