matematykaszkolna.pl
W trójkącie ABC... nivona: W trójkącie ABC kąt BAC jest da razy większy od kąta ABC. Wykaż, że prawdziwa jest równość IBCI2 − IACI2 = IABI * IACI
19 lut 18:08
Eta: rysunek Z podobieństwa trójkątów EBC i EAC z cechy (kkk)
 a b 

=

⇒ a2=b2+bc ⇒ a2−b2=bc
 b+c a 
a to jest teza: |BC|2−|AC|2=|AB|*|AC| ==================
19 lut 18:20
nivona: Podziwiam i dziękuję!
19 lut 19:46
Eta: emotka
19 lut 20:14