matematykaszkolna.pl
Trójkąt terrorysta: rysunekJeden z kątów trójkąta ma miarę 60°, a przeciwległy mu bok i środkowa poprowadzona na przyległy do niego bok mają długość b. Wyznacz długości pozostałych boków trójkąta. Rysunek ok, jeśli tak to co dalej?
19 lut 12:17
terrorysta: a jeszcze zapomniałem na rysunku zaznaczyć, że środkowa też ma długość b
19 lut 12:18
Eta: rysunek ΔADC równoramienny to |∡AED|=90o ΔAEB "ekierkowy" o kątach ostrych 30o, 60o to |AB|=6x i |BC|=4x z tw. Pitagorasa w ΔADE x2+27x2=b2 ⇒ x=........... to |AB|=......... |BC|=........
19 lut 13:12