matematykaszkolna.pl
2 zadanka z planimetrii, zmartwionyuczeń: rysunek1) Dany jest trójkąt równoboczny 𝐴𝐵𝐶 o boku długości 10 𝑐𝑚. Na boku 𝐵𝐶 obrano punkt 𝑀, dzielący ten bok w stosunku 2: 3, licząc od punktu 𝐶. Wyznacz sinus kąta 𝐵𝐴𝑀 i pole trójkąta 𝐵𝐴𝑀. Moja próba: Z twierdzenia cosinusów trójkąta ABM: 100 = 36 − x2 − 12xcosα −12xcosα = 64 − x2
  x2 − 64  
cosα =

  12x  
Z twierdzenia cosinusów trójkąta AMC: 100 = 16 + x2 + 8xcosα 8xcosα = 84 − x2
  84 − x2  
cosα =

  8x  
Przyrównujemy do siebie te równania.
x2 − 64   84 − x2  

=

12x   8x  
... x2 = 76 x = 219 i chyba już na tym etapie jest błąd, bo gdy podstawiam x pod równanie z cosα, to wychodzi jakaś bardzo mała liczba.
19 lut 11:30
zmartwionyuczeń: 2) Oblicz pole trapezu opisanego na okręgu o promieniu długości 6, wiedząc, że jego katy ostre mają miary 45° oraz 60°. Tutaj za bardzo nie wiem jak zacząć.
19 lut 11:30
ICSP: Czym jest kąt α? Nie ma go na rysunku. .
19 lut 11:36
ICSP: W drugim zacznij od rysunku. Zauważ, ze wysokość trapezu znasz. Możesz zatem wyliczyć długości jego ramion. Skoro znasz długość ramion to z twierdzenia o czworokącie opisanym na okręgu znasz sumę długości podstaw. Czyli tak naprawdę znasz pole.
19 lut 11:39
zmartwionyuczeń: @ICSP kąt AMB, nie potrafiłem zaznaczyć go na rysunku i potem zapomniałem go wprowadzić
19 lut 11:39
zmartwionyuczeń: Dobra, z drugim sobie poradziłem, było łatwiejsze niż się wydawało.
19 lut 11:42
ICSP: Po co podstawiasz x pod równanie z cosα skoro pytają w zadaniu o inny kąt? Masz długości dwóch boków i znasz miarę jednego kąta. Twierdzenie sinusów pozwoli wyznaczyć sin(∡BAM).
19 lut 11:45
ICSP: rysunek
 103 
h =

= 53
 2 
x = 1 + 25*3 = 1 + 75 = 76 = 219 x masz dobrze.
19 lut 11:49
zmartwionyuczeń: No tak, nie ten kąt. Jak do tego podejść z twierdzenia sinusow? Nie łatwiej z tw. cosinusów dla ∡BAM, skoro znam już wszystkie boki?
19 lut 11:54
Eta: rysunek Z tw. Pitagorasa d2= 72+(33)2
 33 
sinα=

= ....
 d 
 1 
P(BAM)=

*7*33=.........
 2 
19 lut 11:55
zmartwionyuczeń: @Eta skąd znamy kąty w tym małym trójkącie?
19 lut 11:58
zmartwionyuczeń: I skąd fakt, że wysokość trójkąta ABM dzieli AB na 7:3
19 lut 11:59
ICSP: Masz wyznaczyć sinus kąta BAM. Nie ma powodu wyznaczać cosinusa i następnie zamieniać go na sinusa skoro od razu możesz wyznaczyć sinus. Eta pole tego małego trójkąta Ci się ucięło.
 1 
PΔBAM =

* 6 * 10 * sin(60o) = ,,,
 2 
19 lut 11:59
Eta: No takemotka Dopiero wstałam ... i źle spojrzałam
19 lut 12:01
zmartwionyuczeń: @ICSP no tak, ale z tw. sinusów mam tylko jedną zależność:
6  

= ?
sin(∡BAM)  
19 lut 12:01
ICSP: "Dany jest trójkąt równoboczny 𝐴𝐵𝐶" To znaczy, że wszystkie kąty w trójkącie ABC mają 60o i każdy bok ma taką samą długość.
19 lut 12:02
ICSP: Eta bywa Nie usuwaj. Rysunek jest ładny.
19 lut 12:03
Eta: rysunek Z trójkąta "ekierki"
19 lut 12:03
zmartwionyuczeń: X−D No tak, ja też powinienem siadać do matematyki później niż 30 minut po wstaniu. Przepraszam za swoją ułomność i dziękuję, teraz już wszystko wiem.
19 lut 12:04
Eta:
 1 
P(BAM)=

*10*33=.........
 2 
19 lut 12:06
Eta: rysunek 2/ z dwóch trójkątów "ekierkowych" c=122, d= 83 i h=2r=12 a+b=c+d −−− z warunku wpisania okręgu w trapez P= U{c+d}*6 P=....... i po ptokach emotka
19 lut 12:18
Eta: P=(c+d)*6=......
19 lut 12:19
zmartwionyuczeń: emotkaemotkaemotkaemotkaemotka
19 lut 12:22
Eta: emotka
19 lut 12:23