matematykaszkolna.pl
Funckcja kwadratowa :: 1. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział <a,+00) Dane: a=6 2. Wyznacz punkty przecięcia paraboli y= 22+bx+c z prostą o równaniu y= x−1 . Podaj sumę współrzędnych tego z punktów przecięcia, który w układzie współrzędnych położony jest najbardziej na lewo. Dane: b=−29 c=111 Z góry dziękuje za pomoc emotka
19 lut 10:10
Qulka: 1. y=2(x−122)2+6 lub y=4(x−64)2+6 lub y=134(x−2021)2+6 lub y=2021(x−2020)2+6 2. 13
19 lut 10:16
Jerzy: 1) Np: f(x) = x2 + 6
19 lut 10:18
6latek: Powiem tak Zmieniasz tylko nicki i dane do zadania nawet nie odpowiadasz na posty Wskaz funkcje ... pewnie jest jakas do wyboru ,ale w swojej laskawosci nawet tego nie napiszesz wiec jakiej oczekujesz pomocy? zadanie nr 2 masz dane wiec podstaw i rozwiaz uklad rownan {y=2x2−29x+111 {y=x−1 2x2−29x+111=x−1 i wyznacz punkty przeciecia najpierw zrob to
19 lut 10:18