matematykaszkolna.pl
dowod z trojkatem tobiaszek:
 sinα+sinβ 
Udowodnic ze jesli dla katow α,β,γ trojkata zachodzi zwiazek sinγ=

to
 cosα+cosβ 
trojkat jest prostokatny. Czy ktos pomoze?
18 lut 18:55
chichi: cos(α)+cos(β)≠0 ... sin(γ)=sin[180o−(α+β)]=sin(α+β)
sin(α)+sin(β) 
 α+β α−β 
2sin(

)cos(

)
 2 2 
 

=

cos(α)+cos(β) 
 α+β α−β 
2cos(

)cos(

)
 2 2 
 
 α+β 
sin(

)
 2 
 α+β α+β 

=2sin(

)cos(

)
 α+β 
cos(

)
 2 
 2 2 
 α+β 
sin(

)
 2 
 α+β α+β 

−2sin(

)cos(

)=0
 α+β 
cos(

)
 2 
 2 2 
 α+β 1 α+β 
sin(

)[

−2cos(

)]=0
 2 
 α+β 
cos(

)
 2 
 2 
 α+β α+β 
(1) sin(

)=0 ⇔

=π ⇒ α+β=2π sprzeczne!
 2 2 
 1 α+β 
(2)

−2cos(

)=0
 
 α+β 
cos(

)
 2 
 2 
 α+β 1 α+β 2 α+β π 
cos2(

)=

⇒ cos(

)=

⇒ (

)=

⇒ α+β=π
 2 2 2 2 2 2 
Q.E.D.
18 lut 19:27
chichi: Poprawka, się rozpędziłem...
α+β π π 

=

⇒ α+β=

2 4 2 
18 lut 19:29
Mila: γ=180−(α+β) sin(180−(α+β))=sin(α+β)
 sinα+sinβ 
sin(α+β)=

 cosα+cosβ 
 
 α+β α−β 
2sin

*cos

 2 2 
 
sin(α+β)=

 
 α+δ α−β 
2*cos

*cos

 2 2 
 
 
 α+β 
sin

 2 
 
sin(α+β)=

 
 α+β 
cos

 2 
 
 α+β α+β 
 α+β 
sin

 2 
 
2sin

*cos

=

 2 2 
 α+β 
cos

 2 
 
 α+β α+β α+β 
2sin

*cos2

=sin

 2 2 2 
 α+β α+β α+β 
2sin

*cos2

−sin

=0
 2 2 2 
 α+β α+β 
sin

*(2cos2

−1)=0⇔
 2 2 
 α+β 1 α+β 2 
cos2

=

to cos

=

 2 2 2 2 
α+β 

=45o
2 
α+β=90o ============
18 lut 19:31
Filip:
 
 α + β α − β 
2sin

cos

 2 2 
 
sin(α + β) =

 
 α + β α − β 
2cos

cos

 2 2 
 
 α + β α + β α + β 
2sin

cos2

− sin

= 0
 2 2 2 
 α + β α + β 
sin

(2cos2

− 1) = 0
 2 2 
 α + β 1 
cos2

=

 2 2 
α + β π 

=

2 4 
 π π 
α + β =

=> γ =

 2 2 
18 lut 19:33
chichi: Cześć @Filip, cześć @Mila jak leci?
18 lut 19:35
tobiaszek: Dziekuje wam bardzo zapomnialem z tymi wzorami redukcyjnymi. A mam jeszcze pytanie do takiego dowodu ze jak pewna liczba naturalna przy dzieleniu przez 11 daje reszte 5 to kwadrat tej liczby przy dzieleniu przez 11 daje reszte 3 i mam to zrobic za pomoca mod 11, to jakby to bylo?
18 lut 19:41
chichi: a ≡ b (mod n) ⇒ a2 ≡ b2 (mod n)
18 lut 20:03
Mila: chichi− Dobrze jest, oby tak dalej byłoemotka
18 lut 20:08
chichi: @Mila to super, oby było jeszcze lepiej
18 lut 20:16
Saizou : rysunek
a a 

= 2R → sinα =

analogicznie
sinα 2R 
 b 
sinβ =

 2R 
 c 
sinγ =

 2R 
 b2+c2−a2 
a2 = b2 + c2 − 2bccosα → cos α =

 2bc 
 a2+c2−b2 
cos β =

 2ac 
c 
a b 

+

2R 2R 
 

=

2R 
b2+c2−a2 a2+c2−b2 

+

2bc 2ac 
 
 b2+c2−a2 a2+c2−b2 
c(

+

) = a+b
 2bc 2ac 
a(b2+c2−a2)+b(a2+c2−b2) = 2ab(a+b) ab2+ac2−a3 + a2b+bc2−b3 = 2a2b+2ab2 −ab2+ac2−a3 − a2b+bc2−b3 = 0 −ab(b+a)+c2(a+b)−(a+b)(a2−ab+b2) = 0 −ab+c2−(a2−ab+b2) = 0 a2+b2 = c2 z tw. odwrotnego do Pitagorasa mamy, że jest to trójkąt prostokątny
18 lut 20:32
circle: Pewna liczba naturalna przy dzieleniu przez 11 daje resztę 5 to kwadrat tej liczby przy dzieleniu przez 11 daje resztę 3 n=11k+5, k∊N n2=121k2+110k+25=121k2+110k+22+3=11*(11k2+10k+2)+3=11m+3 gdzie m=*(11k2+10k+2)∊N
19 lut 18:03
chichi: x ≡ 5 (mod 11) ⇒ x2 ≡ 25 (mod 11) ≡ 3 (mod 11) Q.E.D.
19 lut 18:50