matematykaszkolna.pl
Odległość środka jednokładności od prostych O: Odległość dwóch prostych równoległych jest równa 2. Punkt O jest środkiem jednokładności o skali s = 4 , która przekształca jedną prostą na drugą. Ile jest równa odległość punktu O od każdej z prostych ? a)2/3, 4/3 b)0,7 ; 2,7 c)1/3 7/3 d)2/3 , 8/3
18 lut 11:27
kerajs: d)
18 lut 11:38
Eta: rysunek → → OA=4*OB OA=4x , OB=x , AB=3x 3x=2 ⇒ x=2/3 −− odl. O od k 4x=8/3 −− odl. O od p
18 lut 15:37