matematykaszkolna.pl
W urnie są cztery kule ponumerowane od 1 do 4. Adrian: W urnie są cztery kule ponumerowane od 1 do 4. Losujemy 2 kule bez zwracania. Wylosowane kolejno cyfry tworzą liczbę dwucyfrową. Zdarzenie A polega na tym, że wypadła liczba mniejsza od 20, B− wypadła liczba podzielna przez 4. a) Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń A i B. b) Czy zdarzenia a i B się wykluczają? Odpowiedź uzasadnij.
17 lut 16:39
Jerzy: a) potrafisz obliczyć |Ω| i określic. zbiór zdarzeń sprzyjających ?
17 lut 16:46
Adrian: nie potrafięemotka
17 lut 18:27
Mila: X={1,2,3,4} |Ω|=4*3=12 A− wypadła liczba mniejsza od 20 A={12, 13, 14} B− wypadła liczba podzielna przez 4 B={12,24,32} Licz dalej sam
17 lut 18:38
Saizou : Ω = {(1,2),(1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3) } |Ω| = 4*3 = 12 A = {1,2),(1,3), (1,4)} |A| = 3 B = {(1,2), (2,4), (3,2) } |B| = 3 A∩B = {(1,2)} zatem zdarzenia się nie wykluczają.
17 lut 18:42
Mila: emotka
17 lut 18:46