matematykaszkolna.pl
wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji: A: wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji: a) f(x)=14−x2 równoległej do prostej 3x+y=0 b)f(x)=x(x3−1) prostopadłej do prostej x−5y=1 Może mi ktoś wytłumaczyć jak to zrobić?
17 lut 12:11
Jerzy: Równanie stycznej: y = f'(x0)(x − x0) + f(x0) Policz pochodną f(x) i przyrównaj ją do − 3 , stąd oblicz x0 Policz f(x0) i wszystko podstaw do wzoru : y = −3(x − x0) + f(x0)
17 lut 12:15
Jerzy: W przypadku a) możesz też przyjąć,że styczna ma równanie: y = −3x + k i dla równania: −3x + k = 1/4 − x2 nałożyć warunek, aby miało tylko jedno rozwiązanie, czyli Δ = 0
17 lut 12:20
A: podpunkt a już zrobiłam, a w b mam wyznaczoną pochodną funkcji i nie za bardzo wiem co zrobić dalej
17 lut 12:22
Jerzy: Przyrównaj ją do : −5
17 lut 12:25