matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka zmartwionyuczeń: Dzisiaj wyjątkowo dużo zadań. D: W kolejce do sklepu stoi 8 osób, wśród nich Kasia i Ola. Ile jest możliwości ustawienia w kolejce wszystkich osób, tak aby pomiędzy Olą, a Kasią stały 2 osoby? Wynik to 7200, a mi wychodzi 21600, robię to tak: 1) Jedna z dziewczyn stoi na początku lub na końcu kolejki, drugiej zostaje 5 miejsc do wyboru, pozostałe 6 osób permutuje, więc: 2*5*6! 2) Jedna z dziewczyn stoi na drugim/przedostatnim miejscu, drugiej zostaje 4 miejsc do wyboru, pozostali permutują: 2*4*6! 3) Jedna z dziewczyn stoi na miejscu od 3,4,5 lub 6, drugiej zostaje 3 do wyboru, pozostali permutują: 4*3*6! Sumuje przypadki i wychodzi 21600 emotka
16 lut 20:15
Eta: KxxOxxxx xKxxOxxx xxKxxOxx xxxKxxOx xxxxKxxO OK lub KO na 2 sposoby 2*5*6!=.........
16 lut 20:23
zmartwionyuczeń: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... one mają mieć dokładnie 2 osoby obok siebie, a ja potraktowałem to jako "co najmniej 2 osoby obok siebie". Chyba pora wrócić do gimnazjum i poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem.
16 lut 20:28
zmartwionyuczeń: Dziękuję.
16 lut 20:28