matematykaszkolna.pl
Zadanie o ciągach KasiaB: Witajcie, mam pewien dylemat w tym zadaniu. Treść brzmi: Dane są dwa ciągi: Ciąg (un), którego funkcją tworzącą jest pewna funkcja z−−>F(z) oraz ciąg (wn), którego funkcją tworzącą jest funkcja z−−>G(z). Tworzymy teraz dwa nowe ciągi. Pierwszym jest ciąg (v'n), którego wyrazy powstają według reguły: v'0= u0*w0 v'1=u1*w1 v'2=u2*w2 v'3=u3*w3 ....., czyli ogólnie v'n=un*wn. Wyrazy drugiego ciągu tworzymy w bardziej skomplikowany sposób, mianowicie: v"0=u0*w0 (suma wskaźników równa 0), v"1=u0*w1+u1*w0 (suma wskaźników równa 1); v"2=u0*w2+u1*w1+u2*w0 (suma wskaźników równa 2); v"3=u0*w3+u1*w2+u2*w1+u3*w0 (suma wskaźników równa 3); itd... czyli ogólnie v"n= (suma od n do k=0) uk*w(n−k) Dla jednego z tych ciągów (ale tylko dla jednego) funkcją tworzącą jest funkcja dana wzorem: H(z)=F(z)*G(z) i teraz pytanie dla którego? (v'n) czy (v"n) Macie jakieś pomysły na to?
16 lut 16:00
KasiaB: Wie ktoś jaka ma być odpowiedź? Bardzo proszę o pomoc
16 lut 19:02
Godzio: A tak po prostu: F(z) = ∑unxn G(z) = ∑wnxn F(z) * G(z) = ∑unxn * ∑wnxn = (u0 + u1x + u2x2 + ...)(w0 + w1x + w2x2 + ...) = = u0w0 + u0w1x + u0w2x2 + ... + u1w0x + u1w1x2 + .... + ... = u020 + x(u0w1 + u1w0) + x2(u0w2 + u1w1 + u2w0) + ... = = v''0 + v''1x + v''2x2 + ... = ∑v''nxn = H(z)
16 lut 21:28