matematykaszkolna.pl
Znajdź wzór funkcji liniowej f Pomarańcza: 1. Znajdź wzór funkcji liniowej f wiedząc, że f (−1) = 2 i f (3) = —2. 2. Znajdź wzór funkcji liniowejf wiedząc, że jej wykres przechodzi przez punkt C(4,3) i jest równoległy do wykresu funkcji g (x) = 3x + 7. 3. Dla jakich wartości parametru m funkcja f (x) = (7m + 3)x — 2m — 8 jest rosnąca. 4. Oblicz miejsce zerowe funkcji f (x) = −\15x − x − 4. 5. Oblicz współczynnik b wiedząc, że miejscem zerowym funkcji f (x) = —2x + b jest liczba 1,5.
16 lut 10:53
Jerzy: 1) y = ax + b 2 = a*(−1) + b −2 = a*3 + b z tego układu równań oblicz a i b
16 lut 11:03
Eta: rysunek 1/ A(−1,2), B(3,−2)
 −2−2 
aAB=

= −1
 3+1 
f(x)=a(x−xA)+yA f(x)= −x+1
16 lut 11:10
Eta: 2) f(x)=a(x−xC)+yC a= 3 f(x)=............
16 lut 11:12
Eta: 3) a>0 , a= 7m+3 7m+3>0 ⇒ .............
16 lut 11:12
Eta: 4/ mało czytelne ( popraw zapisy) 5) f(1,5)=0 0=−2*1,5+b ⇒ b=.........
16 lut 11:14
Pomarańcza: Oblicz miejsce zerowe funkcji f (x) = √3x − x − 4
16 lut 11:18
Eta: 4/ f(x)=0 x(3−1)=4
 4 
x=

 3−1 
usuń niewymierność x= 2(3+1)
16 lut 11:21