matematykaszkolna.pl
Granice funkcji, ciągłość Matematyka:
 x2−4 / x2−x−2, x∈R−{−1,2}  
Dana jest funkcja f(x) = −1, x∈{−1,2}
Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi: a) lim(x−>−1) f(x) nie istnieje b) funkcja f jest ciągła w R−{−1,2} c) lim(x−>2) f(x) nie istnieje d) funkcja f jest ciągła w punkcie x0 = 2
16 lut 09:02
piotr: rysunekprawdziwe: a) b)
16 lut 09:26