matematykaszkolna.pl
Narysować zbiór liczb zespolonych morsek1: Narysować zbiór liczb zespolonych, które spełniają nierówność |z2 + 4z + 4| ≥ |z + 2| |z − 3i|. Jak się do tego zabrać? Nie wychodzi tu żaden okrąg czy prosta jak w innych zadaniach. Chyba, że gdzieś robię błąd(?) ­
15 lut 22:45
Maciess: Psst, po lewej stronie zwiń w kwadrat i skorzystaj z multiplikatywności normy.
15 lut 23:31
Mila: rysunek |z2 + 4z + 4| ≥ |z + 2| |z − 3i|⇔ |(z+2)2|−|z+2|*|z−3i|≥0 |z+2|*(|z+2|−|z−3i|)≥0⇔ |z+2|≥0 i |z+2|≥|z−3i| punkty z jednej półpłaszczyzny wyznaczonej przez symetralną AB. z=x+iy, x,y∊R
 2 5 
y≥−

x+

sprawdź rachunki
 3 6 
15 lut 23:31
morsek1: Wielkie dzięki emotka
16 lut 11:54
ICSP: i należy pamiętać o punkcie (−2,0)
16 lut 12:12
morsek1: Już rachunki się zgadzają. A w układzie zaznaczam tylko to co jest nad symetralną? Czy muszę to połączyć z warunkiem |z+2|≥0 ?
16 lut 12:18