matematykaszkolna.pl
trojkąt Kazik: Dany jest trójkąt ABC o wierzchołkach A=(5,0), B=(3,−4), C=(−3,4) Z punktu M=(−7,1) poprowadzono styczne do okręgu opisanego na tym trójkącie Oblicz pole trójkąta KLM , gdzie K,L są punktami styczności
15 lut 21:39
Mila: rysunek AB=[−2−4] AC=[−8,4] [−2−4] o [−8,4]=16−16=0⇔ AB⊥AC środek okręgu opisanego na tym trójkącie leży w środku BC. Działaj dalej sam
15 lut 21:57
Mila: rysunek cd 1) |BC|=82+62=10 R=5, S=(0,0) |MS|=72+12=52 2) Szkicujesz styczne . MK⊥KS 3)W ΔMKS: z tw. Pitagorasa |MK|2=|MS|2−R2 =50−25=25 |MK|=R=5 ⇔ΔMKS− Δprostokątny równoramienny
 1 25 
PΔMKL=

*52=

( pole połowy kwadratu o boku 5)
 2 2 
=======================
15 lut 23:05