matematykaszkolna.pl
Trójkąt o wierzchołkach ABC: Dany jest trójkąt ABC o wierzchołkach A (−4; 2), B (0; −1), C (3; 3). Które zdania są błędne ? a) Środek okręgu opisanego na trójkącie ABC leży na boku BC b) Środek okręgu opisanego na trójkącie ABC leży na prostej 6x + 8y − 17 = 0 c) Pole koła opisanego na trójkącie ABC jest równe 25π/4 . d) Środek okręgu opisanego na trójkącie ABC leży na prostej 7x + y + 1 = 0.
15 lut 17:01
6latek: rysunekMysle ze rysunek nie jest trudno zrobic Z rysunku widac juz ze a) jest bledna Ogolnie srodek okregu opisanego na trojkacie lezy na przecieciu sie symetralnych bokow Napisz rownanie symetralnych AB i BC wyznacz punkt S przeciacia symetralnych I AS=BS=CS=R
15 lut 17:37
Eta: rysunek S=(−1/2, 5/2) a) nie b) tak d)tak c) r=52/2 P= 25π/2 c) nie
15 lut 17:38
Eta: ΔABC jest prostokątny i równoramienny bo : → → AB⊥BC i |AB|=|AC|
 1 
to S jest środkiem boku AC i R=

|AC|
 2 
15 lut 17:42
Eta: Miało być: |AB|=|BC|
15 lut 17:46
Mariusz: Środek okręgu jest przecięciem symetralnych boków Symetralna jest to prosta prostopadła do prostej zawierającej bok odcinka i przechodząca przez jego środek
 1 
Środek odcinka AB SAB (−2,

)
 2 
Prosta zawierająca odcinek AB to
 −1−2 
y−(−1)=

(x−0)
 0−(−4) 
 3 
y+1=−

x
 4 
 3 
y=−

x−1
 4 
Równanie prostopadłej do AB
 1 
y=−

x+b
 a 
 4 
y=

x+b
 3 
Równanie symetralnej AB
1 8 

=−

+b
2 3 
 1 8 3+16 
b=

+

=

 2 3 6 
 4 19 
y=

x+

 3 6 
8x − 6y + 19 = 0 Równanie symetralnej AB 8x − 6y + 19 = 0 Równanie symetralnej BC
 3 
SBC (

,1)
 2 
Prosta zawierająca BC
 3−(−1) 
y − 3 =

(x−3)
 3−0 
 4 
y=

(x−3)+3
 3 
 4 
y=

x − 1
 3 
Równanie symetralnej do AB
 3 
y=−

x+b
 4 
 9 
1 = −

+b
 8 
 17 
b =

 8 
 3 17 
y=−

x+

 4 8 
6x + 8y − 17 = 0
 1 5 
SAC = (

,

)
 2 2 
Prosta zawierająca AC
 3−2 
y−3=

(x−3)
 3−(−4) 
 1 18 
y=

x+

 7 7 
Równanie symetralnej do AC y=−7x+b
5 7 

=−

+b
2 2 
b=6 y=−7x+6 7x + y − 6=0 6x + 8y = 17 8x − 6y = 19 24x + 32y = 68 24x − 18y = 57 50y = 11
 11 
y=

 50 
 850−88 
6x=

 50 
 11 
y=

 50 
 127 
x=

 50 
 127 11 
S=(

,

)
 50 50 
 127 11 
(

)2+(

−(−1))2
 50 50 
10000+5400+729
 19850 
16129+3721=

 2500 
 397 
=

 50 
 794 
=

 100 
 794 
R2=

 100 
 127 11 794 
Równanie okręgu (x−

)2+(y−

)2=

 50 50 100 
Coś dziwne te wyniki wychodzą może błąd w obliczeniach ?
15 lut 17:52
piotr: Równanie okręgu: (x + 1/2)2 + (y − 5/2)2 = 25/2
15 lut 18:07
Mariusz: Ten układ równań był źle przepisany 8x − 6y + 19 = 0 6x + 8y − 17 = 0 8x − 6y = −19 6x + 8y = 17 24x − 18y = −57 24x + 32y = 68 50y = 125
 5 
y =

 2 
6x + 20 = 17 6x = −3
 1 
x=−

 2 
 1 5 
S (−

,

)
 2 2 
 1 5 
R2 = (0−(−

))2+(−1−

)2
 2 2 
 1 49 
R2=

+

 4 4 
 50 
R2 =

 4 
 25π 
πR2=

 2 
15 lut 18:10
Eta:
15 lut 18:21
Mariusz: 6latek widzę że mieliśmy ten sam pomysł na to zadanie Ja nie widziałem twojego wpisu gdy pisałem swój więc wpadliśmy na niego niezależnie Podczas obliczeń źle przepisałem układ równań i dlatego otrzymałem błędny wynik
15 lut 18:30
6latek: Witajemotka Ja natomiast nie sprawdzalem czy to trojkat prostokatny Z obliczen na srodek okregu opisanego by wyszlo
15 lut 18:33
Eta: →AB=[4,−3] ⇒ |AB|= 16+9=5 →BC=[3,4] ⇒ |BC|=5 → → ABo BC=0 to AB⊥BC ΔABC prostokątny i równoramienny to S jest środkiem AC i →AC=[7,1] S(−1.2,5/2) i R=|AC|/2 =50/2 = 52/2 prosta w b) S∊ 6x+8y−17=0 bo 6*(−1/2)+8*(5/2)−17= ...=0 prosta w d) S∊7x+y+1=0 bo 7*(−1/2)+(5/2)+1 =..=0 Pk= πR2 =25π/2 I po ptokach emotka
15 lut 18:34
Mariusz: "Symetralna jest to prosta prostopadła do prostej zawierającej bok odcinka i przechodząca przez jego środek" Co ja tu napisałem przecież to zdanie powinno być inaczej zbudowane "Symetralna boku AB trójkąta jest to prosta prostopadła do prostej zawierającej bok AB trójkąta i przechodząca przez środek tego boku"
15 lut 18:49
Eta: Mariusz emotka Odpuść już sobie to banalne zadanko na parę linijek( jak wyżej podałam)
15 lut 18:56
ABC: Dziękuję emotka
15 lut 21:03