matematykaszkolna.pl
Potrzebuje Kacper: Rozwiąż równanie |x3+12x2+48x+64| + |x3+64| + |x2–16| = 0.
15 lut 13:18
Jerzy: Wskazówka: Suma trzech liczb nieujemnych jest równa 0 , gdy każda z nich jest równa 0
15 lut 13:21
Eta: |(x+4)3|+(x3+43|+|(x+4)(x−4)|=0 Odp: x= −4 =======
15 lut 14:03