matematykaszkolna.pl
kombinatoryka sss: Oblicz ile jest możliwości wylosowania 3 kart z talii 24 kart , wśród których będą co najmniej 2 damy ?
15 lut 10:05
Saizou : Co najmniej dwie damy oznacza, że
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
20
nawias
nawias
1
nawias
 
1) dokładnie 2 damy + inna karta →
*
= 120
   
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
2) dokładnie 3 damy →
= 4
  
Razem: 120+4 = 124
15 lut 10:28