matematykaszkolna.pl
Funkcja Zam: Funkcja f : <a, b> → R jest różnowartościowa. Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział <c, d>. Wówczas dziedzina i zbiór wartości funkcji f ◦ f (do potęgi) −1 są następujące: a)Dziedziną jest przedział <c,d>, zbiorem wartości <a,b> b)Dziedziną jest przedział <a,b>, zbiorem wartości <c,d> c)Dziedziną jest przedział <c,d>, zbiorem wartości <c,d> d)Dziedziną jest przedział <a,b>, zbiorem wartości <a,b>
15 lut 08:39
Qulka: d)
15 lut 14:24