matematykaszkolna.pl
podprzestrzeń jaroszy: Wykaż, że zbiór W jest podprzestrzenią liniową przestrzeni V W = {(x,y) ∊ R2 : 2x=3y}, V=R2 Najpierw udowadniam, że zbiór W jest niepusty. Zauważam, że do wektorów o współrzędnych [3x,2x] jest nieskończenie wiele. Piszę: Wektor [3,2] należy do W, zatem zbiór W jest niepusty. następnie sprawdzam, czy dla każdego wektora a,b ∊W zachodzi własność a+b ∊ W a+b = [3x1,2x1] + [3x2,2x2] = [3(x1 + x2), 2(x1 + x2)] ∊ W Warunek spełniony następnie sprawdzam, czy dla każdego wektora a,b ∊W, k∊R zachodzi własność: k*a ∊ W k*a = k*[3x,2x] = [3(kx), 2(kx)] ∊ W Czy to jest dobrze rozwiązane? I czy te trzy warunki wystarczą, by wykazać, że podprzestrzeń należy do przestrzeni V?
14 lut 20:26
Filip: v1 = (x1, y1), v2 = (x2, y2) ∊ W, λ1, λ2 ∊ R, λ1v1 + λ2v2 ∊ W λ1v1 + λ2v2 = λ1 * (x1, y1) + λ2 * (x2, y2) = (λ1x1 + λ2x2, λ1y1 + λ2y2) Niech: x = λ1x1 + λ2x2 y = λ1y1 + λ2y2 Wtedy: 2x = 2λ1x1 + 2λ2x2 = 3λ1y1 + 3λ2y2 = 3(λ1y1 + λ2y2) = 3y więc...
15 lut 01:06
jaroszy: @Filip No tak też próbowałem, ale chciałem spróbować inaczej. To moje jest prawidłowe?
15 lut 01:57